21/ ΤΗΕ RED CARPET DANCE SHOW / ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ- ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ