11/ ΤΗΕ RED CARPET DANCE SHOW – ΕΝ ΛΕΥΚΩ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ