04/ ΤΗΕ RED CARPET DANCE SHOW – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ