00/ ΤΗΕ RED CARPET DANCE SHOW / BACKSTAGE-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ