Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ
Ημερομηνίες

08-06-2018

15-06-2017

27-03-2015

27-07-2015

Μουσειολογίας Μουσειογραφείας & Σχεδιασμού Εκθέσεων
Ημερομηνίες

29-01-2015

Τμήμα Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ
Ημερομηνίες

06-07-2018