ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ – ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ-The Moscou Ballet – Συμμετοχή Σχολής ΕΒΙΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ – Πύργος