ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ – ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ – The Moscou Ballet Συμμετοχή Σχολής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΖΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Πύργος